Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden in een korte tijd. Uitvaartzorg Den Hartog vindt het belangrijk dat hiervoor de tijd wordt genomen. Niet alles hoeft in één dag geregeld te worden.

Wilt u een overlijden melden? Bel dan 030 – 60 00 270. Wij zijn vierentwintig uur per dag bereikbaar en komen direct langs.