Wanneer een dierbare komt te overlijden moet er enorm veel worden geregeld. Bijna altijd geven de nabestaanden dit (gedeeltelijk) uit handen. Toch is het wel fijn om op een rijtje te hebben wat er allemaal geregeld moet worden, zodat u kunt beslissen wat u uit handen wilt geven aan de uitvaartondernemer.

1. Aangifte doen bij de Burgerlijke Stand

Hierbij is het van belang dat de door de arts verkregen overlijdensverklaring wordt overlegd. Er wordt dan een akte van overlijden opgesteld, die het bewijs van overlijden is. De ambtenaar geeft tevens het verlof tot begraven of cremeren.

2. De overledene verzorgen, opbaren en kisten

Vaak wordt dit samen met een overledenenverzorger gedaan. Hierbij kunt u aangeven wat u wel of niet wilt doen. Als iemand komt te overlijden in het ziekenhuis of verpleeghuis, moet u nadrukkelijk kenbaar maken dat u bij de verzorging aanwezig wilt zijn.

Het opbaren van de overledene kan bijvoorbeeld thuis. Via Uitvaartzorg Den Hartog kan er een koelelement worden gehuurd.

3. Het verzorgen van een kist

In samenspraak met uitvaartzorg Den Hartog kan er een kist gekozen worden. De gebruikelijke afmetingen hiervoor zijn 180 tot 200 centimeter lang en 50 tot 55 centimeter breed. De uitvaart kan ook plaatsvinden zonder kist, er mag namelijk ook een ander omhulsel worden gebruikt. Laat wel altijd even controleren of dit mogelijk is bij de begraafplaats of het crematorium van uw keuze, want er zijn begraafplaatsen en crematoria die dit weigeren.

4. Het vervoeren van de overledene

De overledene zal vervoerd moeten worden van het mortuarium, of een andere plaats van opbaring, naar een crematorium of begraafplaats. Samen met Uitvaartzorg Den Hartog kunt u een rouwauto kiezen die bij uw wensen past. Kijk hier voor meer informatie over rouwauto’s.

5. Bij de crematie van de overledene aanwezig zijn

Of dit mogelijk is hangt af van het beleid en de inrichting van het crematorium. In sommige crematoria is de ovenruimte erg krap en is er weinig ruimte voor bezoekers. Let op: een begrafenis of crematie mag pas 36 uur na overlijden plaatsvinden.

6. Het kiezen van een locatie

Nederland kent twee soorten begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen. De beheerders van de bijzondere begraafplaatsen (joods, rooms-katholiek of protestants) kunnen personen van andere gezindten weigeren. Wanneer u besluit te cremeren mag de asbus na een maand mee naar huis worden genomen. Sinds enkele jaren mag de as op elke willekeurige plaats verstrooid worden, mits u vooraf toestemming heeft gevraagd van de eigenaar van de grond.

Uitvaartzorg Den Hartog neemt u graag de zorgen uit handen. Dat doen we door verschillende dingen te regelen:

  • Het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente, inclusief overlijdensakte.
  • Verzorging van de overledene, eventueel samen met u.
  • Het overbrengen naar een uitvaartcentrum of het thuis opbaren.
  • Het laten drukken en versturen van de rouwkaarten.

Checklist bij een overlijden

Na een overlijden moet een hoop geregeld worden. Een deel hiervan kan Uitvaartzorg Den Hartog voor u op zich nemen. Hieronder vindt u een checklist van dingen die u vast kunt opzoeken of klaarleggen om alles zo soepel mogelijk te laten lopen.

  1. Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten en leg de polis(sen) van de uitvaartverzekering klaar. Ook als de overledene niet of elders verzekerd is, kan Uitvaartzorg Den Hartog de begrafenis of crematie voor u regelen.
  2. Zoek het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs van de overledene op.
  3. Is er een testament of wilsbeschikking? Misschien staan hier uitvaartwensen in.
  4. Bedenk samen in welke kleding de overledene opgebaard kan worden.
  5. Maak een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten. Deze kaarten maakt u samen met Uitvaartzorg Den Hartog, die deze zo snel mogelijk voor u verstuurd.