Uitvaartzorg “Den Hartog”B.V.  gevestigd op de Noorwegenlaan 4    3402 TC  IJsselstein
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel Utrecht:  30202043.

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht op inzage en bieden u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan helpen wij u graag.
U kunt contact opnemen met ons, wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 17:00 uur.
Alle vragen en klachten per e-mail beantwoorden wij binnen 5 werkdagen. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om een uitvaart goed en op de juiste manier, op maat te kunnen leveren en/of de vragen die u stelt aan Uitvaartzorg “Den Hartog” goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Algemene gegevens: Tijdens het bespreken van de uitvaart vullen wij de naam, adres, postcode, woonplaats, overlijdensdatum, tijd stipoverlijden, overlijdensadres, geboortedatum, geboorteplaats en Burger Service Nummer  (BSN)van de overledene en opdrachtgever(ster) in.
 • Deze gegevens gebruiken wij om de uitvaart te boeken en de gegevens voor de gemeente te kunnen verwerken.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren wanneer de rouwbrief gereed is voor het drukken en het toesturen van belangrijke informatie met betrekking op de uitvaart.
 • Uw telefoonnummer:
 • Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn over de uitvaart.
 • En voor vervolg afspraken tussen het overlijden en de uitvaart .
 • Betaalgegevens: Om de uitvaart te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw uitvaart te kunnen koppelen.
 • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen.
 • Bijvoorbeeld uw surfgedrag op de website en welke artikelen er worden bekeken. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Fraude: Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens.
 • Mocht het nodig zijn dan kunnen wij uw klantgegevens doorgeven aan de overheid.
 • Klantenservice: U kunt contact met ons opnemen doormiddel van e-mail, per brief en/of telefoon.
 • Om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen en om onze service te verbeteren, maken wij notities van de klantencontacten die wij bewaren.
 • Bewaartermijn: Zolang als nodig om de uitvaart af te handelen, worden uw gegevens door ons bewaard.
 • Indien u geen account meer bij ons heeft worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Het verwerken van de besproken uitvaart.
 • De aangifte van overlijden bij de gemeente, het bestellen van een graf of boeking in een crematorium mocht het nodig zijn voor het afleveren van een bestelling dan kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere partijen, zoals de bloemist.

  Verkeersgegevens
  Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internetapplicaties goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens.

Alle bijzondere informatie (zoals betaalgegevens) wordt apart verwerkt op een extra beveiligd internetsysteem. Wij treffen voortdurend veiligheidsmaatregelen om onrechtmatig gebruik en verlies van informatie die, Uitvaartzorg “Den Hartog” B.V. op haar site ontvangt te voorkomen.

Geen verkoop aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Uitvaartzorg “Den Hartog”B.V. verkoopt of verhuurt nooit persoonlijke gegevens. Uitvaartzorg “Den Hartog”B.V. stelt alleen gegevens ter beschikking aan derden die nauw zijn betrokken bij het uitvoeren van de uitvaart. Alle werknemers van  Uitvaartzorg “Den Hartog”B.V.  en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te waarborgen.

Cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.

Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Advertenties
De site van Uitvaartzorg “Den Hartog”B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van eventuele derden of hun sites heeft Uitvaartzorg“Den Hartog”B.V.  geen invloed en is daarvoor niet  verantwoordelijk.

Contact?
Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Uitvaartzorg “Den Hartog”B.V. dan kunt u contact met ons opnemen:

 • Per telefoon, 030 600 02 70
 • Per e-mail, info@uvzdenhartog.nl
 • Per brief, Noorwegenlaan 4, 3402 TC, IJsselstein